Cordyceps från Hawlik

Cordyceps: 3 produkter

Filter

Alla priser inkl. moms.

The Fit Maker

Det tyska namnet Raupenpilz beror på två egenskaper hos Cordyceps sinensis: För det första liknar dess tillväxtform en larv, och för det andra kräver den en mycket specifik typ av larv för sin egen tillväxt, som den angriper under jord.
Svmapen hemvist är det tibetanska höglandet. Den lilla, obetydliga svampen slår sig ner i gräset, så till en början var det främst djuren som betade där som fick ta del av dess naturliga kraft. När yakherdarna märkte att deras får som betade på höglandets betesmarker uppvisade en otrolig vitalitet och fertilitet.
Eftersom svampen inte kan odlas och inte heller är överkomlig i sin ursprungliga form, odlas och utvinns endast mycelet från larvsvampen - som ett undantag. Denna råvara kallas CS4 och är inte på något sätt sämre än svampen. Odlingen sker utan trä eller halm på en näringsvätska. På så sätt får man en absolut ren och mycket effektiv svamp.