HerbalActives produkter med fördröjd frisättning

Denna speciella form av läkemedel kallas också retard och innebär helt enkelt att den aktiva substansen frigörs i långsamma doser efter intag. Detta garanterar en jämn tillgång under en längre tid. Dessa produkter från Herbal Actives fungerar på detta sätt.

Med försenad frisättning: 11 produkter

Filter

Alla priser inkl. moms.