Synergia

Företaget är medvetet om den roll som god kvalitet på näring och kosttillskott spelar. Man är också medveten om att denna kvalitet kan vara avgörande för den långsiktiga hälsan. Synergia lägger stor vikt vid biokompatibilitet och biotillgänglighet, samt råvaror av högsta kvalitet och en vetenskaplig kommitté.

Synergia: en produkt

Filter

Alla priser inkl. moms.